In scopul asigurarii egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati in domeniul muncii, si pentru incurajarea si mentinerea unei culturi a muncii bazate pe respect si demnitate reciproc, GLOBAL ASSISTANCE SERVICES SRL pune la dispozitia angajatilor, clientilor, partenerilor de afaceri, urmatoarele canale de avertizare, oferind posibilitatea de a ne informa despre posibile incalcari grave ale dispozitiilor legale si /sau de conformitate, privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criterii de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca, in scopul preluarii, gestionarii si solutionarii lor.

Astfel, poti sesiza, eventualele incalcarile ale legii si/sau ale normele interne de munca, respectiv orice forma de hartuire morala sau sexuala la locul de munca.

Poti depune sau transmite sesizarile tale, fara teama de concediere sau represalii de orice natura, prin e-mail si/sau posta, utilizand unul dintre canalele confidentiale de raportare mentionate mai jos, cu siguranta deplinei confidentialitati.

  • Adresa: Str.Sagetii nr.2, Sector 2, Bucuresti

Sesizarile transmise prin posta vor fi introduse intr-un plic de catre reclamant cu mentiunea “Confidential”. Acest plic va fi introdus in alt plic pe care se va scrie adresa mai sus mentionata, precum si si mentiunea “in atentia Departamentul Resurse Umane”, care este si responsabil in sensul HG nr. 970/12.10.2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea si combaterea hartuirii pe criteriul de sex, precum si a hartuirii morale la locul de munca.